Spalvų kodai

Spalvų kodai yra vieni iš pagrindinių priemonių formuojant HTML dokumentą. Kodas “#000000” atitinka juodą spalvą, o kodas “#FFFFFF” – baltą. Visų kitų spalvų kodai yra tarp šių dviejų kodų.

Kodas Spalva Kodas Spalva Kodas Spalva
ffff66 ffff33 ffff00
ffccff ffcccc ffcc99
ffcc66 ffcc33 ffcc00
ff99ff ff99cc ff9999
ff9966 ff9933 ff9900
ff66ff ff66cc ff6699
ff6666 ff6633 ff6600
ff33ff ff33cc ff3399
ff3366 ff3333 ff3300
ff00ff ff00cc ff0099
ff0066 ff0033 ff0000
ccffff ccffcc ccff99
ccff66 ccff33 ccff00
ccccff cccccc cccc99
cccc66 cccc33 cccc00
cc99ff cc99cc cc9999
cc9966 cc9933 cc9900
cc66ff cc66cc cc6699
cc6666 cc6633 cc6600
cc33ff cc33cc cc3399
cc3366 cc3333 cc3300
cc00ff cc00cc cc0099
cc0066 cc0033 cc0000
99ffff 99ffcc 99ff99
99ff66 99ff33 99ff00
99ccff 99cccc 99cc99
99cc66 99cc33 99cc00
9999ff 9999cc 999999
999966 999933 999900
9966ff 9966cc 996699
996666 996633 996600
9933ff 9933cc 993399
993366 993333 993300
9900ff 9900cc 990099
990066 990033 990000
66ffff 66ffcc 66ff99
66ff66 66ff33 66ff00
66ccff 66cccc 66cc99
66cc66 66cc33 66cc00
6699ff 6699cc 669999
669966 669933 669900
6666ff 6666cc 666699
666666 666633 666600
6633ff 6633cc 663399
663366 663333 663300
6600ff 6600cc 660099
660066 660033 660000
33ffff 33ffcc 33ff99
33ff66 33ff33 33ff00
33ccff 33cccc 33cc99
33cc66 33cc33 33cc00
3399ff 3399cc 339999
339966 339933 339900
3366ff 3366cc 336699
336666 336633 336600
3333ff 3333cc 333399
333366 333333 333300
3300ff 3300cc 330099
330066 330033 330000
00ffff 00ffcc 00ff99
00ff66 00ff33 00ff00
00ccff 00cccc 00cc99
00cc66 00cc33 00cc00
0099ff 0099cc 009999
009966 009933 009900
0066ff 0066cc 006699
006666 006633 006600
0033ff 0033cc 003399
003366 003333 003300
0000ff 0000cc 000099
000066 000033 000000